Onze aanpak

Diagnosefase (gesprekken, kennismaking doelgroep, meelopen en verslaglegging)

Wij gaan graag met u in gesprek over de behoefte. Vanuit deze behoefte bepalen we samen welke expertise we het best kunnen inzetten. Onderdeel van de behoeftebepaling is het op een leuke manier kennismaken met de doelgroep en 'meelopen' met de doelgroep in de organisatie. Zelf voelen en ervaren is voor ons belangrijk. Vervolgens leggen we onze bevindingen schriftelijk vast.

Behandelfase (stap voor stap creëren)

Samen met u als opdrachtgever bepalen we het plan van aanpak en koppelen we de juiste expertises aan de behoefte. Wij hebben geen vastomlijnde producten of trajecten. We bepalen in nauw overleg op basis van de ervaringen en resultaten de volgende stap. Vooraf bepalen we wel hele concrete doelstellingen en resultaten op basis van eindtermen. In de stappen die we zetten gaat co-creatie, inhoud, creativiteit en plezier hand in hand. 

Nazorg (borgen en verzilveren)

Het liefst werken we vanuit een 'projectteam' met deelnemers uit uw eigen organisatie zodat de borging al start bij aanvang. Het borgen en verzilveren is in onze ogen een nalatenschap die gekoesterd wordt vanuit de organisatie zelf en zorgt voor continue aandacht en eventuele bijsturing. In samenspraak bepalen we de noodzakelijke nazorgmomenten.