HR Digital

Intro

Uit onderzoeken blijkt dat mensen in verschillende kantoorfuncties minimaal 30% van hun werktijd kwijt zijn aan het vervullen van hun administratieve taken. Hoe mooi zou het zijn om de 'waste of time' om te zetten naar waardevollere en verrijkende besteding van tijd. Ook binnen het HR domein is sprake van deze verspilling. Daarnaast spelen aspecten als veiligheid en privacy steeds grotere rollen voor een verantwoord HR beleid en zeker bij uitrol van HR digitale projecten en integraties. Daarbij is de factor mens een essentiële om tot succes te komen.

Work less, achieve more

HR Digital zien wij als het invoeren van een 'digital assembly line' binnen en tussen organisaties. Deze digitale lopende band is namelijk een organisatieconcept waarbij het organiseren van data veel efficiënter verloopt. Dit concept is ontwikkeld door Weconomics Foundation te Eindhoven. Er wordt binnen het concept van de digitale lopende band gebruik gemaakt van het concept blockchain organiseren, artificial intelligence en het internet of things. Het doel is uiteindelijk om minder dan wel anders te werken waardoor er meer wordt bereikt.

Voorbeeld HR-project

Vanuit diverse partijen werd de hoofdvraag gesteld: 'Hoe kan blockchain organiseren zorgen voor het verlagen van transactiekosten bij het proces van profileren, selecteren, inkopen en betalen van bedrijfsopleidingen?'. Voor de beantwoording van deze vraag werd er een projectgroep geformeerd bestaande uit opleiders, klanten van opleiders en Weconomics. Dit heeft geleid tot een proof of concept en vanuit Werk Succesvol Nederland gaan wij in samenwerking met Weconomics (gevestigd te Eindhoven aan de TU/e) aan de slag als onderdeel van het programma NEWENT (ecosysteem voor New Entrepeneurship). Doel is een digitale lopende band te organiseren bij het verzorgen en administreren van cursussen en opleidingen.

Aanpak vanuit Werk Succesvol Nederland

Wij hebben ons aangesloten bij Weconomics Foundation om samen binnen het HR domein de digitale transitie en transformatie gestalte te geven middels consultancy, softwareontwikkeling en begeleiding van projecten. Daarbij koppelen wij onze ervaringen en opleidingstrajecten op het gebied van gedrag en cultuur aan de transitie/transformatie naar een HR digitale omgeving. Er komt heel wat op mens en organisatie af als het gaat om dergelijke grote en ingrijpende veranderingen. Onze aanpak is ook hier weer gericht op een diagnosefase, behandelfase en de nazorg. Meer weten over HR Digital? Neem contact op via info@werksuccesvol.nl of bel 088 13311388.