Community Learning

Wat verstaan we onder Community Learning?

Een learning community is een groep van deelnemers die, met ondersteuning van coaches en trainers, elkaar helpen te ontwikkelen naar een next level. De groepsleden werken samen aan opdrachten en worden daarbij uitgedaagd naar een volgende stap. De groepsleden werken gezamenlijk aan opdrachten om hun expertise en vaardigheden te delen.  

Doel van Community Learning

Waar het om gaat is dat community learning leidt tot het ontwikkelen van rendabele opleidingen en coachingstrajecten waarbij zo weinig mogelijk verspilling van tijd en geld plaatsvindt. Ook willen mensen ergens bij horen. Dit betekent dat door virtuele team- dan wel communitybuilding de trots van medewerkers op de eigen rol en functie tot verhoging van werkplezier en efficiency leiden. Je wilt immers onderdeel uitmaken van een groep die vooruit wil met behoud van de eigen identiteit. Ook willen deelnemers aan een learning community zichzelf blijven ontwikkelen met hulp van anderen (via collega's en professionals). Het helpt je tot verdere groei en nieuwe inzichten.

Engagement is hierbij de sleutel tot een succesvolle learning community. Activeer deelnemers direct bij de onboarding en maak voor hen een virtueel platform zo laagdrempelig mogelijk om actief te worden en te blijven. Hierdoor ontstaat samenwerking en zelflerend vermogen.

Hoe organiseert Werk Succesvol Nederland Community Learning?

Onze aanpak voor community learning verschilt niet veel van onze gebruikelijke co-creatie aanpak. In samenwerking met onze opdrachtgever werken we de diagnose- en behandelfase verder uit en hebben oog voor het borgen en het verzilveren daarvan. Hiervoor richten we een platform in met vooropgestelde doelen en verwachtingen met de juiste selectie van deelnemers. Deze deelnemers worden lid van dit platform. Zij kunnen onbeperkt gebruik maken van de e-learnings en de mogelijkheid van het uitwisselen van berichten e.d. binnen de eigen community. Daarnaast blijft, middels gamification, de deelnemer betrokken en actief. Denk daarbij aan het maken van leaderboards, het verdienen van punten, het winnen van trophy's en het ondernemen van gezamenlijke challenges.

Het persoonlijk maken van de deelname aan de community middels profielen, tags, notifications, privéberichten en groepen complementeert het geheel. Dit alles voorzien van de inzet van topics om elkaar vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

Hierbij is het belangrijk om vooraf de bepaling van de kwaliteitseisen en de evaluatiemomenten met elkaar af te stemmen. Ook het borgen en verzilveren van trajecten wordt tastbaarder en zichtbaarder door de interactieve contactmomenten in de community. Tevens is een uitgangspunt bij een learning community om permanente educatie in te bouwen onder leiding van gespecialiseerde coaches en trainers. Kortom: een actieve en waardevolle community houdt zichzelf in stand. 

Nieuwsgierig? Bel 088 - 1331388 of mail info@werksuccesvol.nl voor meer informatie.